Elannet BV

Mind-set

Expertise

Onderzoek

Contact

 

 

Home
Profiel
Partners
Innovatie
Expertise
Onderzoek
Participatie
Facilitering
Trendwatching
 

 

 

 

Kennis management    

Elannet Cyber Company legt zich op verschillende wijzen toe op kennis management. In de eerste plaats doet ze dit door facilitering van competentie groepen. Dit zijn groepen van zelfstandige kenniswerkers die gezamenlijk de ontwikkelingen op een bepaald vakgebied in de gaten houden en regelmatig bediscussieren. Elannet draagt zorg voor de structurering van het overleg en de vastlegging & distributie van de vruchten ervan.

Elannet Cyber Company beschikt over een uitgebreid bronnenarchief op het gebied van kennismanagent met bijzondere aandacht voor 'thought leaders', methoden en hulpmiddelen. Op openpsa.net onderhouden wij een vrij toegankelijk overzicht op dit gebied. 

Voor strategie bepaling en selectie van hulpmiddelen op het gebied van kennismanagement ontwikkelden wij een methode die de wezenlijke onderdelen van kennismanagement onrafelt en de complexiteit van het onderwerp reduceert. In deze methode worden de 'human factors', de logische componenten en de technische hulpmiddelen onderscheiden Ún op elkaar betrokken.   

Elementaire componenten van kennismanagement

Voor bronnen over kennismanagement zie: OpenPSA.net

         

 

Elannet Cyber Company
Elannet Cyber Company
Elannet Cyber Company (oud)
OpenPSA

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2000 - 2001 elannet bv

algemene voorwaarden